Koně a jejich zlozvyky

Koně a jejich zlozvyky

0x komentář Napsal: admin | Magazín | 7.9.2010 | Zobrazeno: 5 746x

Zlozvyky netrpí pouze lidé. Touto vážnou poruchou jsou ohroženi také koně. Zlozvyky se velmi špatně odstraňuje a velmi těžko se s nimi bojuje. Často se dokonce s věkem stupňují a prohlubují. Žádný chovatel jistě nechce, aby jeho kůň nějakým zlozvykem trpěl. Jak tyto zlozvyky vznikají a jak postupovat, chceme-li dosáhnout toho, aby se právě náš kůň takovéhoto zlozvyku zbavil? O tom bude pojednávat následující článek.

Jak zlozvyky vznikají

Pokud je kůň ve svém přirozeném prostředí, má pořád co dělat. Buď se pase, honí predátora, nebo se prochází za pastvou. V minulosti koně pracovali od rána do večera, ať už na poli, v lese nebo vozili svého pána na dlouhé cesty. V dnešní době si však toto zvíře pořizuje stále více a více lidí jen pro jejich osobní potřebu – pro odpočinek. Kůň většinu dne stojí a čeká ve stáji než se jeho chovatel vrátí z práce. A to je velká chyba. Kůň se nudí a začíná si krátit čas po svém. A zlozvyky jsou na světě. Dělí se na stájové a všeobecné. Ke stájovým zlozvykům patří například klkání, tkalcování, houpání řetězem nebo požírání písku a ožírání srsti. Mezi všeobecné zlozvyky koní pak řadíme např. kousání, kopání, vzpínání nebo plašení se.

Klkání

Při tomto zlozvyku hledá kůň jakýkoliv předmět, do kterého by se mohl zakousnout. Po zahryznutí horními zuby současně zhluboka nasaje vzduch. Přitom podá zvláštní zvuk, heknutí, a tím se mu zatnou svaly na krku. Koni se při tomto nešťastném zlozvyku poškozují zuby, trávení a může dojít ke kolikovitým bolestem. Tomuto zlozvyku můžeme zabránit tak, že z boxu odstraníme všechny přebytečné vyčnívající předměty. Ovšem úspěch není nikdy zaručen.

Tkalcování

Hodinaření neboli tkalcování je zlozvyk, při kterém se kůň pohupuje z jedné přední nohy na druhou a občas také z přední na zadní. Tím si vybíjí energii a zkracuje dlouhou chvíli. Bývá to patrné hlavně u koní zavřených v boxech. Tímto zdánlivě neškodným zlozvykem si však kůň poškozuje a zbytečně opotřebovává kopyta. Odnaučit koně tomuto zlozvyku můžeme tím, že budou každý den vypouštěni do výběhu.

Houpání řetězem

Jedinci, kteří jsou ustájeni na vazných stáních, často trpí zlozvykem houpání řetězem. Nejprve k tomu využívá jen horní pysk, později protahuje celý řetěz tlamou a k tomu přidává ještě kývavé pohyby hlavou. Je to něco mezi klkáním a tkalcováním. Následkem je pak opotřebení zubů, zranění jazyku, dásní a námaha kloubů. Může pomoci vyvázání na dva vazáky do stran, ale v tomto případě zase hrozí klkání.

Požírání písku

Pokud kůň trpí nedostatkem minerálů, projeví se to tak, že začne požírat trávu a písek. Tento zlozvyk je velmi nebezpečný, protože může způsobit pískovou koliku. V takovém případě tedy musíme dávat koni vyváženou a na minerály a vitaminy bohatou stravu.

Ožírání srsti

Začne-li si kůň vykusovat vlastní srst, vede to často ke špatně se hojícím ranám. Navíc se mu v žaludku může vytvořit tzv. chlupový knedlík, který pak způsobuje nesnesitelné kolikovité bolesti. Je proto nutné koně takovému zlozvyku urychleně odnaučit. Ve většině případů je to však nemožné a vede to až ke smrti zvířete.

Kousání a kopání

Tímto zlozvykem koně obvykle reagují na něco, s čím nesouhlasí. Je to následek špatné výchovy. Občas však takto mohou reagovat na bolest, např. při čistění.

Vzpínání

Vzpínání je velmi nebezpečné a může končit až velmi vážným a kritickým zraněním koně a jezdce. Bývá vyvoláno strachem, v jiném případě tak dává kůň najevo nesouhlas s něčím, co po něm požadujeme. Zvíře s tímto zlozvykem patří do rukou zkušeného odborníka.

Vyhazování a kozlování

Při tomto zlozvyku kůň napíná hřbet do oblouku a střídavě skáče předníma a zadníma nohama do vzduchu. Často se to objevuje u jedinců, kteří jsou pořád ve stáji a tím si vybíjejí přebytečnou energii. Jiným slovem se tomu říká, že kozlují. Pokud kůň kozluje pod sedlem, je to většinou důsledkem protestu a odmítání poslušnosti. Snaží se zbavit jezdce ze svého sedla.

Plašení se

Pokud má kůň tento zlozvyk, musíme zachovat chladnou hlavu a uklidňovat ho vlastním klidem. Musíme ho nechat navyknout na nejrůznější druhy prostředí, aby jej pak jen tak něco nerozhodilo.

Většina zlozvyků vzniká proto, že se kůň nudí. Mějme tedy na paměti, že pokud koně dostatečně zaměstnáme, zlozvyku se nejspíše rychle zbaví. Nechme ho tedy volně pobíhat na pastvě. Pokud to není možné a kůň musí být ve stáji, dejme mu dostatečné množství hraček, které ho zabaví až do příchodu chovatele. A s nudou bude konec.

 

Komentáře

Vložit komentář