Na jaře hrozí koním akutní schvácení kopyt nejvíce

Na jaře hrozí koním akutní schvácení kopyt nejvíce

0x komentář Napsal: admin | Magazín, Poradna, Zajímavosti | 31.3.2012 | Zobrazeno: 3 395x

Ať již koně žijí ve stájích, kde mají po celý rok téměř neměnné podmínky, nebo v přirozených podmínkách vnějšího prostředí, při změně dosavadního prostředí u nich dochází mimo jiné i ke změně kopyt, respektive ke změnám kvality rohoviny kopyt. Totéž platí i při změně klimatických podmínek jednotlivých ročních období. Nejmarkantnější rozdíl nastává při přechodu ze zimního počasí na jarní, a to především u koní pohybujících se častěji v přirozeném venkovním prostředí. V tomto období také nejčastěji koním hrozí akutní schvácení kopyt.

Jak se na jaře mění kopytní rohovina

Kopytní rohovina v závislosti na okolním prostředí mění svůj obsah vody (přijímá nebo vylučuje vodu). Díky tomu dokáže měnit svou pružnost a tvrdost.

Okolní počasí a terén, ve kterém se koně pohybují, ovlivňují kopytní rozhovinu – její konzistenci a rychlost jejího opotřebovávání, a dochází také ke změnám v rychlosti růstu a ke změnám v tlumicích účincích kopytního pouzdra.

Na jaře začíná koňská rohovina rychleji růst a koně ji v jarním prostředí a měkkém jarním terénu nedokáží tak rychle opotřebovávat. Původní zimní rohovina opotřebovaná zimním povrchem do hladka je tvrdší, vylamuje se a postupně odrůstá. Na kopytech ale zůstávají po zimě rozpěrky na patách, které brání koni v tomto přechodném období v uklouznutí. Jarní rohovina koňského kopyta bývá ve srovnání se zimní poměrně pružná. Na její kvalitě se odráží i čerstvá potrava zařazená spolu s příchodem jara.

Schvácení kopyt

Tento ideální stav (měkká rohovina, příjemně provlhčený a změkčený terén) však dokáže narušit schvácení kopyt ohrožující zdraví koní. Schvácení kopyt je pro koně velice bolestivé a omezuje je v pohybu. Vedle koliky patří schvácení k nejnebezpečnějším problémům, které koně postihují. Samotnému akutnímu záchvatu (dlouhodobý neměnný postoj koně) předchází dlouhé období, ve kterém můžeme poznat na základě řady několika příznaků ohrožení schvácením.

Rozpoznejte schvácení kopyt včas!

Chceme-li se vyhnout schvácení kopyt, je zapotřebí všímat si podoby a změn na kopytech.

 • Osa spěnky a kopyta musí být rovná a přechod v korunce musí být hladký.
 • Linie korunky by měla být plynule a rovnoměrně klesající k patkám.
 • Kopytní stěna musí být bez prasklin, sloupků a kroužků, naprosto hladká bez prohybů apod. anomálií.
 • Plocha přední stěny kopyta musí být rovná a vést rovnoběžně s osou kopyta.
 • Stěna patek musí vést rovnoběžně s přední stěnou kopyta.
 • Pravá i levá stěna kopyta se musí svažovat k zemi pod stejným úhlem.
 • Obě patky by měly být stejně vysoké, střel se dotýká země a rýha mezi patkami tvoří přirozený žlábek.
 • Ze spodní strany je kopyto souměrné.
 • Hrot střelu by měl zasahovat do ⅔ délky kopyta.
 • Chodidlo by mělo být rovnoměrně klenuté.
 • Kopytní stěna i s rozpěrkami nepřesahuje chodidlo.
 • Bílá čára je rovnoměrně silná.

Na koni, který má zdravá kopyta navíc pozorujeme, že se pohybuje bez námahy, bez bolesti a uvolněně. Nezapomínejte tedy sledovat zdravotní stav svého koně také prostřednictvím jeho kopyt, ať už jsou či nejsou okovaná. Vyplatí se vám to především nyní na jaře.

[Zdroj: Equichannel.cz, iFauna.cz]

 

Komentáře

Vložit komentář